Osmanlı İmparatorluğu’nda Çizgiler ve Yasaklar Sketches and Bans in the Ottoman Empire

Osmanlı İmparatorluğu’nda karikatür, Avrupa’daki kadar hızlı biçimde kitleselleşmese de, 19. yüzyılın ikinci yarısında kendine hatırı sayılır bir takipçi buldu. Ermeni yazar ve çizerlerin hâkim olduğu mizah basınında ilk karikatürler 1860’ların sonunda yayınlandı. Ayıne-i Vatan (1867), İstanbul (1867), Diyojen (1870), Terakki Eğlencesi (1870), Hayal (1873) gibi dergiler ve Nişan Berberyan, Tınghır, Ali Fuat gibi çizerler, 1870’lerin basın ve entelektüel dünyasında kendilerine bir yer açtılar. Bu yer, karikatürün tarihsel gelişimine uygun biçimde, ‘yüklü’ bir yerdi ve siyasi otorite bu yükü taşımak konusunda pek de hevesli değildi. Nizamnamelerle denetlenmeye ve cezalarla engellenmeye çalışılan mizah basını, 1877’de kısa süre Meclis-i Mebusan deneyiminde mebusların gündemine dahi girdi. Meclis’in mizah basını konusunda aldığı görece özgürlükçü tavır, II. Abdülhamit tarafından benimsenmeyince, karikatür de büyük oranda kamusal alandan kişisel olana çekildi; kendini zaman zaman resimli dergilerin zararsız vinyetlerinde hatırlattı. Karikatür yeniden su yüzüne çıkmak için II. Meşrutiyet’i bekleyecekti; genç hariciyeci Yusuf Franko’nun ise bekleyecek sabrı yoktu.

Even if it was not popularized as swiftly as in Europe, the art of caricature gained a remarkable number of followers in the Ottoman Empire in the second half of the 19th century. The humor press, which was spearheaded by Armenian writers and cartoonists, published its first caricatures at the end of the 1860s. Periodicals such as Ayıne-i Vatan (1867), Istanbul (1867), Diyojen (1870), Terakki Eğlencesi (1870), and Hayal (1873), and caricaturists such as Nişan Berberyan, Tınghır, and Ali Fuat made a place for themselves in the press and intellectual world of the 1870s. In a manner fitting the historical development of the caricature, this was a ‘charged’ place, and the political authority was not too keen on shouldering this load. The government attempted to control the humor press through regulations and fines, and the issue even made it to the agenda of the deputies in 1877 during the short-lived Meclis-i Mebusan (National Assembly) experiment. Abdülhamid II did not adopt the relatively freedom-minded attitude that the Meclis took towards the humor press; hence for the most part caricature receded from the public area to the private. It occasionally made appearance in the form of harmless vignettes in illustrated magazines. The art of caricature would have to wait until the Second Meşrutiyet (The Second Constitutional Monarchy) era to resurface, but the young diplomat Yusuf Franko had no such patience.