İletişim Contact

Direktör
Chris Roosevelt
+ 90 212 393 61 02
chroosevelt@ku.edu.tr

Yönetici
Buket Coşkuner
+ 90 212 393 61 13
bcoskuner@ku.edu.tr

Proje ve Etkinlik Koordinatörü
Ebru Esra Satıcı
+ 90 212 393 61 15
esatici@ku.edu.tr

Proje ve Etkinlik Koordinatörü
Şeyda Çetin
+ 90 212 393 61 14
seydacetin@ku.edu.tr

Editör
Özge Ertem Artvinli
+ 90 212 393 61 04
oertem@ku.edu.tr

Director
Chris Roosevelt
+ 90 212 393 61 02
chroosevelt@ku.edu.tr

Manager
Buket Coşkuner
+ 90 212 393 61 13
bcoskuner@ku.edu.tr

Project and Event Coordinator
Ebru Esra Satıcı
+ 90 212 393 61 15

esatici@ku.edu.tr

Project and Event Coordinator
Şeyda Çetin
+ 90 212 393 61 14
seydacetin@ku.edu.tr

Editor
Özge Ertem Artvinli
+ 90 212 393 61 04
oertem@ku.edu.tr