Günah, Sevap, Beyoğlu Vice, Virtue, Beyoğlu

Yusuf Franko’nun karikatürlerinde yansıttığı sosyal çevre, zengin kapitalistleri, yüksek cemiyet mensupları, Osmanlı paşaları, Levantenleri, yedi düvelden diplomatlarıyla, özel bir dünyaya aitti. Bu dünya, Beyoglu / Pera’daydı. Bizans başkentinin çeperinde bir Ceneviz kolonisi olarak gelişen Galata ve onun uzantısı Pera, 19. yüzyıl Osmanlı başkentinde Avrupalılaşma’nın sembolü olarak görülüyordu. Galata limanı etrafında gelişen bankacılık sektörü, yatırımı şehrin bu kısmına çekmiş, Taksim–Sirkeci hattı şehir altyapısı ve yapı stokundaki büyümenin odağı haline gelmişti. Osmanlı memleketinde ilk modern belediye teşkilatlanması ‘Altıncı Daire-i Belediyye’ adıyla, Galata ve Pera’yı içine alacak şekilde kurulmuş; dünyanın en eski ‘metrolarından’ biri, Tünel, bu iki kardeş semti birbirine bağlamış; Cadde-i Kebir / Grand Rue de Péra (bugünkü İstiklal Caddesi) şehrin kalbi haline gelmiş; küreselleşen Osmanlı pazarına girmek isteyen uluslararası şirketler temsilciliklerini bu hatta açmıştı. Yusuf Franko’yu ve albümünü var eden sosyal dünya işte tam burada ortaya çıktı.

The social environment that Yusuf Franko portrayed in his caricatures belonged to a special world of rich capitalists, members of high society, Ottoman paşas, Levantines, and diplomats of the major global powers. This was the world of Beyoğlu / Pera. Galata, which developed as a Genoese colony on the fringes of the Byzantine capital, and its extension Pera were symbols of Europeanization in the 19th century Ottoman capital. The banking sector that developed around the Galata port had attracted investors to this part of the city, and the Taksim–Sirkeci area became the focus of the investment in urban infrastructure, and a construction boom. The first modern municipal organization in the Ottoman lands was established under the name ‘Altıncı Daire-i Belediyye’ (Sixth Municipal District), incorporating Galata and Pera. Tünel, one of the oldest metros of the world, interconnected these two sister neighborhoods; Cadde-i Kebir / the Grand Rue de Péra (present day İstiklal Caddesi) became the heart of the city; international companies that wanted to step into the globalizing Ottoman market deployed their representatives in this area. This is exactly where the social universe that made Yusuf Franko and his album possible emerged.