Kitap Book

YOUSSOUF BEY: The Charged Portraits of Fin-de-Siècle Pera [YOUSSOUF BEY: Ondokuzuncu Yüzyıl Sonu Perası’nın Yüklü Portreleri]

Derleyen(ler): Bahattin Öztuncay
Yazar(lar): Sinan Kuneralp, Guillaume Doizy, K. Mehmet Kentel
Çeviren: Umur Çelikyay
Redaksiyon: Özge Ertem, Umur Çelikyay
Dil: İngilizce
Yayınevi: Vehbi Koç Vakfı
Yıl: 2016
Kategori: Tarih, Osmanlı Tarihi, Karikatür Tarihi
Sayfa Sayısı: 120
Baskı: 1
ISBN: 978-975-7078-48-7

Ondokuzuncu yüzyıl sonu Osmanlı İmparatorluk idaresinin önemli bürokratlarından Yusuf Franko Kusa Bey (1856–1933), aynı zamanda yetenekli bir karikatüristti. Osmanlı Hariciyesi’ndeki görevi sebebiyle; ayrıca yaşamının büyük kısmı İstanbul’da geçmiş olduğu için, Pera [Beyoğlu] cemiyet hayatının hem önemli bir parçası, hem de iyi bir gözlemcisiydi. Büyükelçiler, bakanlar, diplomatlar, meşhur opera sanatçıları, ressamlar, Paşalar ve Efendiler, Madamlar ve Monşerler, hepsi bu cemiyet hayatının bir parçasıydı. Çoğu, Yusuf Franko’nun Types et Charges  [‘Tipler ve Yüklemeler’] başlığını verdiği orjinal karikatür albümünde ölümsüzleştiler. Kendi de dahil olmak üzere, Yusuf Franko, sosyal çevresindeki bu cemiyet insanlarını, yani malzemesini, belirli özelliklerine vurgular yaparak ‘yük’ledi ve onların portrelerini Pera’daki sosyal yaşamı ve siyasi tartışmaları yansıtan zeki karikatürlere dönüştürdü. Yusuf Franko’nun orjinal karikatür albümü Youssouf’un tıpkıbasımına eşlik eden derleme kitap, üç makaleden ve karikatürler içindeki karakterlere ait bilgi notları içeren ek bir bölümden oluşuyor. Makaleler Yusuf Franko’nun karikatürlerinin büyük çoğunluğunu farklı perspektiflerden (aile tarihi ve biyografisi, Avrupa karikatür ve siyasi tarihi, ve Yusuf Franko’nun karikatürlerini çizdiği sosyal ve mekânsal bağlam) incelerken, ek bölüm, tıpkıbasımdaki karikatür sırasını takip ederek her bir karikatür hakkında bilgi veriyor. Bu karikatürler 1957 yılında İstanbul’daki bir antika halıcıda keşfedildiklerinden itibaren toplu halde ilk kez yayımlanıyor.


YOUSSOUF BEY: The Charged Portraits of Fin-de-Siècle Pera

Editor(s): Bahattin Öztuncay
Author(s): Sinan Kuneralp, Guillaume Doizy, K. Mehmet Kentel
Translated By: Umur Çelikyay
Copyediting: Özge Ertem, Umur Çelikyay
Languages: English
Publisher: Vehbi Koç Foundation
Year: 2016
Category: History, Ottoman History, History of Caricature Art
Pages: 120
Edition: 1
ISBN: 978-975-7078-48-7

Yusuf Franko Kusa Bey (1856–1933), a high-ranking bureaucrat in fin-de-siècle Ottoman imperial administration, was also a talented caricaturist. Because of his duties in the Ottoman Foreign Ministry, and spending most of his life in Istanbul, he was both a member and an observer of high-society social circles in Pera [Beyoğlu]. Ambassadors, ministers, diplomats, famous opera singers, painters, Pashas and Efendis, Madames and Monsieurs, were part of this social milieu, and most of them became eternally recorded through the ‘types and charges’ in Yusuf Franko’s caricature album. Including images of himself, he charged his subject materials, the people in his social network, with their particular qualities and transformed their portraits into witty caricatures that reflected contemporary scenes of social life and political debates in Pera. This book, which accompanies the facsimile of Yusuf Franko’s own caricature album, Youssouf, consists of three articles and an annotated appendix. While the articles analyze the majority of his caricatures from diverse perspectives (his family history and biography, the history of contemporary European caricature art and politics, and the social and spatial context in which he drew his caricatures), the appendix gives brief information about each caricature plate following the exact order in the facsimile. These extraordinary caricatures are published for the first time in their entirety since they were discovered in an antique rug dealer's shop in Istanbul in 1957.