Diplomat, Cemiyet Adamı, Karikatürist: Yusuf Franko Kusa (1856–1933) Diplomat, Man of Society, Caricaturist: Yusuf Franko Kusa (1856–1933)

Yusuf Franko, 1856’da İstanbul’da doğdu. Nasrî Franko’nun oğluydu. Babasının izinden Hariciye’ye girdiğinde 17 yaşındaydı. Hariciye Muhaberat Dairesi’nin müdürlüğünü yaptı, Hariciye Nazırı Tevfik Paşa’nın özel kabinesini yönetti. Fransa’yla yaşanan Midilli Adası krizinde müzakereleri yönetip adanın Osmanlı topraklarında kalmasını sağlayışı II. Abdülhamid tarafından takdir edildi ve ‘bâlâ’ rütbesine terfi ettirildi. Babası ve eniştesi gibi o da kendini Cebel-i Lübnan Mutasarrıfı olarak buldu. 1912’den 1918’e kadar resmi bir görev almayan Yusuf, Osmanlı Devleti’nin son yıllarında Posta ve Telgraf ile Hariciye nazırlığı yaptı. Pera eşrafının aranan isimlerinden biri olan Yusuf, Fransız-Levanten iş adamı Alfred Caporal’in kızı Lucie Caporal’le evlendi, Giselle ve Claire adında iki kızları oldu. 1933’te öldüğünde arkasında kalburüstü bir kariyer ve eşine az rastlanır bir eser bırakmıştı.

Yusuf Franko, son of Nasrî Franko, was born in 1856 in Istanbul. When he turned 17, following in the footsteps of his father, he joined the Ministry of Foreign Affairs. He was the Director of the Department of Communication, and later he directed the special cabinet of Minister Tevfik Paşa. He oversaw negotiations with France during the Lesbos crisis and managed to keep the island under Ottoman rule. This earned the appreciation of the Sultan Abdülhamid II, and Yusuf was promoted to the rank of ‘bâlâ.’ Just like his father and his uncle, he found himself in the position of Governor General [Mutasarrıf] of Mount Lebanon. Yusuf held no governmental position from 1912 to 1918, but during the last years of the Ottoman State he was the Minister of the Post and Telegraph, and Foreign Affairs. Yusuf was one of the most sought after names in Pera society. He married Lucie Caporal, the daughter of Franco-Levantine businessman Alfred Caporal, and they had two daughters named Giselle and Claire. When he died in 1933, he left behind an outstanding career and a one-of-a-kind work of art.