Avrupa’da Karikatür Caricature in Europe

Yusuf Bey eşine az rastlanır bir çizim yeteneğine ve gözlem gücüne sahip olsa da, karikatürleri bir boşlukta doğmamıştı. Görselliğin siyasi gücü de, abartı ‘sanatı’ da kadim çağlardan beri biliniyordu.

Rönesans ve Reform Avrupası’nda, Luthercilerin bir propaganda silahına dönüştürdüğü hiciv ve abartılmış bir çirkinlige gösterilen estetik merak, karikatürün tarihsel gelişiminde önemli aşamaları temsil eder. Bu iki farklı damar, 18. ve 19. yüzyıllarda matbaa teknolojilerinin gelişimi, gazetelerin ve resimli dergilerin yaygınlaşmasıyla birbirine kavuştu ve bu birliktelik modern karikatür sanatının doğuşuna imkân verdi.

Fransa’da La Caricature ve Le Charivari, Ingiltere’de Vanity Fair ve Punch, Italya’da Il Papagallo gibi dergiler bu görsel biçimi yaygınlaştırırken, bir yandan da otoriteyle daimi bir mücadeleye girdiler; tehditlere, sansürlere ve kapatılmalara maruz kaldılar.

Although Yusuf Bey had a unique talent for observation and for drawing, his caricatures were not the product of a vacuum. Both the political power of images and the art of exaggeration had been known since ancient times.

In Europe during the Renaissance and Reformation, satire that the Lutherans turned into a propaganda weapon, and the aesthetic curiosity shown toward exaggerated ugliness, represented important milestones in the historical development of the caricature. Along with the development of printing technologies and the proliferation of newspapers and illustrated publications, in the 18th and 19th centuries these two separate veins converged and made possible the birth of the modern art of caricature.

While periodicals such as La Caricature and Le Charivari in France, Vanity Fair and Punch in Britain, and Il Papagallo in Italy were popularizing this visual genre, they also engaged in a permanent struggle with authority. They were subjected to threats, censorship, and closings.