1885 İstanbul Konferansı The 1885 Istanbul Conference

‘Bulgaristan – ya da Doğu Rumeli – Meselesi’, 19. yüzyılın sonunda uluslararası alanda Osmanlı Devleti’nin başını en çok ağrıtan sorunlardan biriydi. 1878 Berlin Kongresi, ‘Büyük Bulgaristan’ı üç parçaya bölerken geriye birbirine hiç güvenmeyen Avrupa devletleri ve huzursuz halklar bırakmıştı. 1885’te Bulgaristan’da başlayan isyan hızla uluslararası bir krize dönüştü; krizin çözümü için Düvel-i Muazzama’nın İstanbul’da bulunan elçileriyle Osmanlı temsilcilerinin katıldığı bir konferans düzenlenmesine karar verildi. Kasım 1885’te Tophane Kasrı’nda toplanan ‘İstanbul Konferansı,’ İstanbul ve Avrupa basınında kendine geniş yer buldu.

Konferans sekretaryasında ise iki isim göze çarpıyordu: o sırada Hariciye Başkâtibi olan Naum Efendi ve konferansı sadece sekretarya göreviyle değil, sanatıyla da belgeleyen Yusuf Franko.

At the close of the 19th century, ‘the Bulgaria (or Eastern Rumelia) Question’ was one of the biggest headaches the Ottoman State experienced in the international arena. The Berlin Congress of 1878 had divided ‘Great Bulgaria’ into three sections, leaving European states with no trust for each other and populations apprehensive. The uprising that started in Bulgaria in 1885 quickly escalated into an international crisis, and it was decided that a conference would be held with the Istanbul missions of the major global powers to solve the crisis. ‘The Istanbul Conference’ that convened in the Tophane Pavilion in November 1885 was widely covered by the Istanbul and European press.

Two names were noticeable among the conference secretariat: Naum Efendi, who was the Head Scribe at the Ministry of Foreign Affairs, and Yusuf Franko, who documented the Conference not only in his official capacity but also with his art.