Albümün Dışında, Efsanenin Ötesinde Outside of the Album, Beyond the Legend

Pera’nın tarihi, bir efsanenin tarihi olarak yazılmıştır. Artık olmayan insanların, mekânların aykırılığının vurgulandığı, kimi zaman yerilen, kimi zaman özlenen ve öykünülen, ama hep efsunlu bir dünya. Burada Mösyöler ve Madamlar, balolar ve operalar, bahçeler ve oteller vardır. Yusuf Franko’nun albümü, alaycı ve zaman zaman muhalif olsa da, bu efsanenin sınırlarının içinde gezinir. Oysa bir de dışarısı vardır. Burada toprağın ve tarihin derinliğine gömülen mezarlıklar, tüm bölgeyi küle döndüren yangınlar, yollara ve apartmanlara yer açmak için yıkılan Ortaçağ surları bulunur. Göçmenler, dilenciler, yerinden edilenler, efsunlu inşaatlarda çalışırken ölenler; kronik susuzluk, hastalık, kirlilik, albümde kendine yer bulamamıştır.

Pera’s history was written as that of a legend. This is a world that emphasized the incongruity of the people and places that no longer exist. It is sometimes approached with criticism, and at other times with nostalgia and envy, but always as a magical universe —a universe of Messieurs and Mesdames, balls and operas, gardens and hotels. Yusuf Franko’s album, though occasionally mocking and critical, operates within the delimitations of this legend. Yet there is also the outside. Here are cemeteries buried deep into the ground and deep into history, fires that turned the whole area into ashes, Middle Age fortifications that have been demolished to make room for roads and apartment buildings. Migrants, beggars, the displaced, and those who died while working in haunted constructions, chronic thirst, sickness, and pollution… None of these have found a place in this album.