Albüm Album

1956 yılında Kapalı Çarşı’da bir halıcı, Amerikalı bir diplomata bir albüm sattı.

Albüm, diplomat ve ailesiyle birlikte uzun bir yola çıktı. Nil Nehri’nden geçti, Abadan’a uçtu. Afganistan, Hindistan, Nepal, Burma, Kamboçya, Vietnam, Endonezya ve Japonya’ya gitti. Kendisini Kuzey Amerika’da buldu, Vermont’u gördü.

Sonra Toronto’da yeniden bulundu. İzlanda’da bir ara durak yapması gerekti, ama istikamet belliydi: Beyoğlu.

Albümün içinden Osmanlı bürokratı, hariciyeci, mutasarrıf, cemiyet adamı, oyuncu, karikatürist Yusuf Franko Kusa ile müthiş yeteneğiyle çizdiği 19. yüzyıl sonu Beyoğlusu ve insanları çıktı:

“Yusuf Franko’nun İnsanları.”

Lübnan’dan İstanbul’a göçen, Osmanlı Hariciyesi’nde kendine yer açan ve buradan yeniden Lübnan’a uzanan Franko Kusa ailesi; Şark Meselesi’nin göbeğinde, gündüzleri sıkı uluslararası pazarlıklarda, akşamları cemiyet davetlerinde boy gösteren Osmanlı paşaları ve yedi düvelin diplomatları; yerli ve yabancı sermayeciler, turistler, sanatçılar; kendini bulma ve gösterme sancısında bir sanat ortamı Beyoğlu’nda buluşmuştu. Yusuf Franko’nun albümü hepsini bir araya getiriyordu; hepsi, Yusuf Franko’nun 1884 ve 1896 yılları arasında oynattığı oyunu oynuyordu.

Şimdi oyuna katılma sırası bizde. Oyunun başlaması için bitenleri, oyunun dışında kalanları da unutmadan…

In 1956 a carpet seller in The Grand Bazaar sold an album to an American diplomat.

Along with the diplomat and his family, the album embarked on a long journey. It passed the Nile River, flew to Abadan, and went to Afghanistan, India, Nepal, Burma, Cambodia, Vietnam, Indonesia, and Japan. It found itself in North America, and got to visit Vermont.

Later it resurfaced in Toronto. It had to do a pit stop in Iceland, but its ultimate destination was Beyoğlu.

From the album emerged the Ottoman bureaucrat, diplomat, governor general, man of society, player, and caricaturist Yusuf Franko Kusa, as well as Beyoğlu of the late 19th century and its people drawn by an amazing talent: “The Characters of Yusuf Franko.”

The Franko Kusa family who migrated from Lebanon to Istanbul made a place for themselves in Ottoman foreign service and reached back for Lebanon once more. Deeply engaged in the Eastern Question, Ottoman paşas and diplomats from the great nations of the world showed up to conduct international negotiations during the day and attended society receptions in the evening. Local and foreign investors, tourists, artists, and an art scene experiencing the pains of self-discovery and exposure all met in Beyoglu. Yusuf Franko’s album collected all these elements, and from 1884 to 1896 they all played the game that he had staged.

Now it is our turn to join in the game, and we should not forget what had to end for the game to start, nor should we forget those who were left out.