Karikatüristin Ölümü The Death of a Caricaturist

Yusuf, “Kefaret” adını verdiği bu karikatürünü, albümün sonuna yerleştirmişti. Bir yanda albümde çizdiği karakterlerin bir kısmı ipini çekiyor, bir yanda ailesi ağlıyor, ötede diplomatlar tarafsız biçimde durumu izliyordu. Bu Yusuf’un oynadığı ‘karikatür oyunu’nun bir parçasıydı, ama aynı zamanda da sonuydu. Yaptığı karikatürler gerçekten başına iş açmış mıydı, bilmiyoruz. Bildiğimiz, Yusuf'un bu albümün dışında herhangi bir karikatürünün ortaya çıkmadığı...

Yusuf karikatüristi öldürmüş, albümü kapatmış, oyunu bitirmişti.

Yusuf placed this work, titled “Expiation,” at the end of his album. Some of the characters he previously portrayed in the album are now pulling his rope. His family members are crying nearby, while beyond the diplomats are observing the situation impartially. This was part of the ‘caricature game’ that Yusuf played; at the same time, however, it was its end. We do not know if he really got into trouble because of his caricatures. What we know, however, is that none of Yusuf's caricatures has emerged other than this album.

Yusuf had killed the caricaturist, closed the album, and ended the game.